Telefony

Administracja:

343506380  - Sekretariat

343565870  - Fax Sekretariat  

343506381  - Dyrektor            

343506382  - Zastępca Dyrektora      

343506383  - Główna Księgowa

343506384  - Dział Finansowo-Księgowy       

343506388  - Dział Płac

343506387  - Dział Kadr   

343506389  - Dział Administracyjno - Techniczny

343506390  - Dział Organizacji i Nadzoru

343506394  - Statystyka Medyczna i Dokumentacja Medyczna

343514912  - Dział Informatyki       

343506386  - Dział Zamówień Publicznych

343506392  - Zaopatrzenie

343506379  - Naczelna Pielęgniarka  

343506391  - Pielęgniarka Epidemiologiczna

343506393  - Inspektor ds. OC

343506374  - Radca prawny

 

Apteka Szpitalna - 343514949

 

Oddział Chorób Wewnętrznych

343506357  - Ordynator 

343506355  - Dyżurka Lekarska    

343506356  - Dyżurka Pielęgniarska

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

343514932 - Ordynator                      

343514930 - Dyżurka Lekarska

343514931 - Dyżurka Pielęgniarska    

343514936 - Sekretariat   

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

343514939 - Ordynator                      

343514937 - Dyżurka Lekarska       

343514938 - Dyżurka Pielęgniarska

 

Blok Operacyjny - 343514933

 

Oddział Pediatryczny

343506353 - Ordynator          

343506350 - Dyżurka Lekarska 

343506352 - Dyżurka Piel. dzieci starsze

343506351 - Dyżurka Piel. dzieci młodsze

343506354 - Sekretariat 

 

Oddział Położniczo-Ginekologiczny

343514942 - Ordynator                      

343514940 - Dyżurka Lekarska       

343514947 - Sala Porodowa  

343514941 - Dyżurka Pielęgniarska ginekologiczna   

343514944 - Dyżurka Pielęgniarska położnicza

 

Oddział Noworodkowy

343514945 - Ordynator /Lekarz dyżur.

343514943 - Dyżurka Pielęgniarska   

 

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

343530343 - Kierownik Laboratorium

343506369 - Laboratorium Bakteriologia

343506370 - Laboratorium Analityczne 

343506366 - Bank krwi

 

Pracownia RTG i Mammografii

343514921  - Lekarz Radiolog        

343514922  - Rejestracja RTG, Mammografii, USG

343514919  - Pracownia Mammograficzna           

343514918  - Pracownia RTG Sterownia             

343514920  - Pokój Techników Radiologów 

 

Poradnie Specjalistyczne

343506363 - Por. Chirurgii Ogólnej        

343506368 - Por. Cukrzycowa               

343506367 - Por. Chorób Piersi                           

343506368 - Por. Kardiologiczna      

343506367 - Por. Położniczo-Ginekologiczna

343506385 - Por. Gruźlicy i Chorób Płuc

343506363 - Por. Proktologiczna

343506363 - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna 

 

BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY

343514910  - Rejestracja Izby Przyjęć              

343514924  - Lekarz - Kierownik Izby Przyjęć  

343514925  - Lekarz Izby Przyjęć  

343514926  - Pracownia Endoskopii  

343514928  - Pokój zabiegowy

 

Ratownictwo Medyczne i Zespół Transportu Sanitarnego

343506361 - Kierownik Ratownictwa Medycznego          

343506360 - Dyspozytor  (transport sanitarny)

 

Dietetyk szpitalny - 343506358 

 

Magazyn  techniczny - 343506362

 

Magazyn bielizny - 343514929

 

Centralna Sterylizatornia  - 343514934