Programy Unijne

I etap rozbudowy Szpitala Powiatowego

„Szpitalny Oddział Ratunkowy”

             15 maja 2008 roku nastąpiło oficjalne otwarcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Całkowity koszt budowy wyniósł 5.421.456,22 zł, ponadto 2 mln. zł przeznaczono na zakup nowoczesnego sprzętu. Inwestycja w całości została zrealizowana ze środków finansowych przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu. W ramach inwestycji powstały gabinety zabiegowe, sala intensywnego nadzoru (pooperacyjna), pokoje konsultacyjne, pracownia RTG, sala obserwacyjna 4-łóżkowa oraz dwu stanowiskowa sala resustacyjno – zabiegowa.

      Szpitalny Oddział Ratunkowy wyposażony został w defibrylatory, kardiomonitory, aparaty: USG, EKG (darowizna), fotel ginekologiczny (darowizna), aparat rtg z ramieniem C (zakupiony ze środków własnych SP ZOZ), aparaty do znieczulenia ogólnego, stoły operacyjne. Zakupiono również wyposażenie biurowe.

 ..


II etap rozbudowy Szpitala Powiatowego:

„Rozbudowa Szpitala Powiatowego poprzez budowę pawilonu łóżkowego

 
przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu”

          W dniu 30 sierpnia 2011 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego pawilonu łóżkowego. W nowym obiekcie znalazły swoje miejsce oddziały: położniczo-ginekologiczny, noworodkowy, pediatryczny oraz trakt porodowy z salą cięć cesarskich.

Koszt inwestycji zamknął się w kwocie 7.488.736,59 zł.
Głównym wykonawcą robót budowlanych była firma „Przemysłówka” z Częstochowy.

Oprócz tego zakupiono sprzęt za 160 tys. zł. Inwestycja w całości sfinansowana została ze środków przekazanych przez Starostwo Powiatowe w Lublińcu.

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w dniu 28-06-2011r.


 W dniu 14 lipca 2011 roku Starostwo Powiatowe w Lublińcu przekazało 89 984,73 zł

na termomodernizacja budynku szpitala przy ul. Grunwaldzkiej 9 w Lublińcu.

Umowa nr ZP/08b/11 na realizację powyższego zadania została podpisana w dniu 28.09.2011 roku.

W drodze przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę powyższego zadania i została nim firma STB Sp. z o. o. z Częstochowy.

Termomodernizacja obejmowała:

- docieplenie 3 ścian styropianem o grubości 5 cm,

- położenie tynków zewnętrznych,

- wymiana 2 drzwi i 2 okien.

Zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło w dniu 15 grudnia 2011 roku.